VEFAT HALİNDE İLK YAPILMASI GEREKENLER

VEFAT HALİNDE İLK YAPILMASI GEREKENLER

Cenazenin aile fertleri veya bir yakını tarafından önce DİTİB Merkezi ile (+33 5 56 23 08 01) irtibat kurulması ve resmi işlemler için aşağıdaki belgelerin hazırlanarak, görevlendirilen Cenaze Firması temsilcisine teslim edilmesi gerekir.

Bu belgeler şunlardır:

– Vefat edenin pasaportu,
– Vefat edenin nüfus cüzdanı,
– Vefat eden evli ise, uluslararası evlenme cüzdanı, evlenme cüzdanı uluslararası değil ise, Fransızca tercümesi,
– Ölüm raporu. Eğer üye evinde vefat ettiyse, aile doktoruna, bu mümkün değilse, nöbetçi doktora haber verilerek rapor alınmalıdır.
Yukarıdaki belgelerin herhangi birinin eksikliğinden meydana gelen masraflar, DİTİB Merkezi Derneği tarafından karşılanmaz.