Bordo Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Fransızca adıyla L’union des Affaires Culturelles Turco-İslamiques de BORDEAUX (BORDO DİTİB), kendisine bağlı bulunan şubelerde ve camilerde tüm Müslümanların dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için imkan sunmayı ve yol göstermeyi hedefleyen dini bir kurumdur. İslam Dininin yaşanması ve yaşatılması için çeşitli dini faaliyetler sunmaktadır.

Bordo DİTİB, 29.03.2018 tarihinde kurulmuş olup Fransa’nın Yeni Akitanya (Nouvelle-Aquitaine) bölgesinde kendisine bağlı 11 camisiyle hizmet veren bir çatı sivil toplum kuruluşudur. DİTİB, insan odaklı çalışmayı ilke edinmiş ve faaliyetlerini bu doğrultuda şekillendirmeyi hedeflemiştir. DİTİB’in kuruluş hedefi, Bölgede yaşayan Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmek için mevcut imkanları değerlendirmek ve geliştirmektir. DİTİB, insan hakları, barış, dayanışma ve birlikte yaşamak için çaba göstermektedir ve bunu geniş kitlelere yaymaktadır.

Ana hedefler şunlardır:
• Bağlı bulunan camiler başta olmak üzere tüm Müslümanları dini vecibelerini öğrenme ve uygulama konusunda bilinçlendirmek.
• Dini ihtiyaçları karşılamak ve İslam inancını (beraber) yaşamak için imkân ve dini faaliyetler sunmak.
• İnsanların manevi hayatlarının gelişmesi için teşviklerde bulunmak ve destek sağlamak.

Misyon
İslam Vakıf geleneği doğrultusunda bölgemizdeki Müslümanlar tarafından kurulan ve iyilik adına yapılan her türlü faaliyeti destekleyen DİTİB, sahih bilgi ve ahlaki çerçevede, cami içi ve cami dışı din hizmetleri yanında, Müslümanların kendi İslami kimliğini ve özgüvenini muhafaza ederek Fransa toplumunda saygın, verimli, uyumlu ve etkin bireyler olmalarını hedefler.

Vizyon
Bölgemiz ve Fransa başta olmak üzere yeryüzünde iyiliğin egemen olması için din, eğitim ve sosyo-kültürel alanda hizmet veren ve bu yolda çaba sarf eden şahıslara ve kurumlara maddi ve manevi destek olan, İslam ile ilgili her konuda referans alınan etkin ve saygın bir kurum olmak.

İdari Yapı
DİTİB’in en üst karar organı olan Genel Kurul olup kurucular kurulu, üye dernekler, derneklerdeki aktif din görevlileri, şeref üyeleri, aktif üyeler ile Cenaze Fonu temsilcilerinden oluşur. İki yılda bir olağan toplanan Genel Kurul, beş kişilik yönetim kurulunu seçer ve bir sonraki genel kurula kadar DİTİBİ bu yönetim kurulu idare eder.

BORDO DİTİB’in Kuruluşu

Bordo Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Fransızca adıyla L’union des Affaires Culturelles Turco-İslamiques de BORDEAUX (BORDO DITIB), Bordo’nun ilk Din Hizmetleri Ataşesi Doç. Dr. Yusuf ACAR’ın rehberliğinde, tarihi vakıf geleneğinin bir uzantısı olarak Yeni Akitanya (Nouvelle-Aquitaine) bölgesinde yaşayan Türk vatandaşların ortak arzu ve gayretleriyle 29 Mart 2018 tarihinde kurulmuştur.

BORDO DİTİB’in Kurucuları

1. Davut KILINÇ
2. Salim KOÇ
3. Cihan KARA
4. Yaşar DAYAN
5. Doç. Dr. Kadriye KARAGÜR
6. Ahmet YELBAŞ
7. Ünal GEDİK
8. Uğur ÇAKMAK9. Kadir TÜRKOĞLU

Ana faaliyetler şunlardır:

• Din hizmetleri için gerekli her türlü gayrimenkul mallar edinmek ve yönetmek.
• Fransa DİTİB ile işbirliği halinde Hac ve Umre Organizesi yapmak.
• Cenaze yardımlaşma fonu hizmetini sunmak.
• Müslümanların namaz, oruç, zekat-fitre, hac, umre, kurban gibi temel ibadetlerini yerine getirebilmeleri hususunda destek olmak ve rehberlik yapmak.
• Müslümanların doğum, sünnet ve evlilik gibi önemli zamanlarındaki ritüellerde yardımcı olmak.
• Dini bilgiler ve Kuran-ı Kerim dersleri sunmak.
• Din içerikli bilgilendirici kitapların temini, telif ve tercümesini yapmak ve yayınlamak.
• Gönüllülerin gelişimine uzman desteği sağlamak.
• Fransa’da ve hassaten Yeni Akitanya (Nouvelle-Aquitaine) bölgesinde bulunan Müslümanlara ait dini kurumlarla işbirliği yapmak.
• Kiliseler, sinagoglar ve diğer dini kuruluşlarla gerektiğinde iş birliği yapmak.
• Müslümanları ve İslam’a meraklı olan insanları inanç ve ibadet konularında bilinçlendirmek ve destek sağlamak.
• Müslümanların içinde yaşadıkları topluma sağlıklı bir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmak.
• DİTİB’in geliri, üye derneklerin ve bağışçıların katkılarından ve hibelerden oluşmaktadır. Bunun dışında kayıt ücretleri, kira geliri, kitap satışı, takvim satışı ve gezilerden gelir sağlanmaktadır. Gelirin büyük bir kısmı camilerin yapımı, bakımı ve cenaze masrafları için harcanmaktadır.